InfoGest 2000,S.L.InfoGest 2000,S.L. Enviar E-mail Agregar a Favoritos Català | Castellano
Inici
Empresa
Serveis
Solucions
Contacte
Solucions
Actualment disposem de gran varietat de solucions desenvolupades per als nostres clients, des de la Gestió comercial bàsica, passant per a solucions per a gestió de grans volums de compra i venda, fins a solucions sectorials més específiques.
Dintre d'aquestes solucions específiques destaquen :

  Gestió de dipòsits de residus : Durant els darrers 14 anys hem desenvolupat una solució adaptada a la gestió de dipòsits de runes que per la seva amplitud i flexibilitat es fàcilment adaptable a qualsevol dipòsit de gestió de residus.

  Certificació d'equips de mesura : Solució especifica per a empreses de certificació de bàscules de tota mena que permet la realització de les proves escaients per a cada tipus de certificació, la verificació i en el seu cas la emissió dels certificats adients en funció de les proves realitzades.

  Sistema de venda On-line : Sistema de recepció i distribució de serveis utilitzant una plataforma que automàticament sel·lecciona el destinatari més adient de la comanda en funció de la ubicació física del servei a realitzar, acceptant comandes via Internet, correu electrònic i telefòniques.

  Gestió del sistema de fabricació de etiquetes : Aplicació que gestiona des de el pressupost fins al lliurament del material fabricat segons paràmetres establerts per l'usuari en quant a tipus de maquinaria, tipus de producció, materials, hores i resta de paràmetres productius. Permet, així mateix la venda simultània de productes estàndard i de fabricació específica.

  Gestió integral de flotes de transport : Sistema de gestió del servei de lloguer de vehicles industrials, camions, grues, etc.

1024x768 - © 2008 InfoGest 2000, S.L. | Privacitat